Forside Sikringsordninger
Sikringsordninger

Sikringsordning mod skadedyr er typisk rettet mod erhvervsdrivende, men kan også benyttes af private. Dog er det som oftest i situationer, hvor et skadedyrsangreb medfører store økonomiske tab, at sikringsordninger vælges.

En sikringsordning består af en aftale mellem skadedyrsbekæmpelsesfirmaet og kunden, hvor man bliver enige om, hvilke skadedyr der skal sikres imod, samt hvordan aftalen herom så skal udmøntes. Der kan være meget forskellige krav afhængig af service, sikkerhed, størrelse, selvrisiko og konsekvenser ved et skadedyrsangreb. Derfor har Rudersdal Skadedyrsbekæmpelse forskellige muligheder, vi benytter som skabelon for efterfølgende at skræddersy et tilbud til den enkelte.

Nedenfor er tre typiske eksempler på sikringsordninger mod skadedyr.

Sikringsordning hos en bager

Bageren i et mindre bageri ønsker at sikre sig mod mus, rotter, møl, myrer, kakerlakker, fluer og hvepse. Det er af afgørende betydning, at der ikke kommer rotter eller mus indendørs, da det typisk koster lukkedage og udsmidning af lager som følge af krav fra sundhedsmyndighederne. Derfor tegnes en sikringsordning, der består af:

 • Bygningerne gennemgås én gang årligt, for at se om der er installationer og andet uhensigtsmæssigt, der indbyder til skadedyrsangreb.
 • Der sprøjtes én gang om året præventivt mod myrer og andre insekter.
 • Der opsættes 5 udendørs giftstationer med gift mod mus og rotter.
 • Der genfyldes gift 4 gange om året og i den sammenhæng monitoreres mus og rotte aktiviteten i området.
 • Der opsættes en UV fluefælde.
 • Skulle bageren få andre skadedyr såsom møl, kakerlakker og hvepse, er der kun en selvrisiko, som skal betales for at få løst problemet.

Sikringsordning hos et mindre medicinal firma

Medicinalfirmaet ønsker at sikre sig mod mus, rotter, møl, myrer, kakerlakker, fluer og hvepse. Det er af afgørende betydning, at der ikke kommer rotter eller mus indendørs, da det typisk koster lukkedage og udsmidning af lager som følge af krav fra sundhedsmyndighederne. Yderligere er der regulatoriske krav om at fortage præventiv skadedyrsbekæmpelse og monitorering. Derfor tegnes en sikringsordning der består af:

 • Bygningerne gennemgås to gange årligt, for at se om der er installationer og andet uhensigtsmæssigt, der indbyder til skadedyrsangreb.
 • Der sprøjtes to gange om året præventivt mod myrer og andre insekter.
 • Der opsættes 22 udendørs giftstationer med gift mod mus og rotter.
 • Der opsættes 6 indendørs giftstationer uden gift til at afsløre indtrængende gnavere.
 • Der genfyldes gift 4 gange om året og i den sammenhæng monitoreres mus og rotte aktiviteten indendørs samt udendørs.
 • Der laves en rapport efter kundens ønske 4 gange om året, hvor der redegøres for sikkerheden mod skadedyr.
 • Der opsættes tre UV fluefælder.
 • Skulle medicinalfirmaet få andre skadedyr såsom møl, kakerlakker og hvepse, er der kun selvrisikoen, der skal betales for at få problemet løst.

Sikringsordning hos en privat person

En husejer er særligt plaget af mus indendørs. Imidlertid skyldes det en stor udvendig forekomst af mus. Disse bekæmpes derfor vha. en sikringsordning mod mus og rotter.

 • Bygningerne gennemgås én gang, for at se om der er installationer og andet uhensigtsmæssigt, der indbyder til skadedyrsangreb.
 • Der opsættes 5 udendørs giftstationer uden gift til at afsløre indtrængende gnavere.
 • Der genfyldes gift 4 gange om året og i den sammenhæng monitoreres mus og rotte aktiviteten.

Spørgsmål & svar

Kan man få andre typer af sikringsordninger?

Ja, det kan man. I princippet kan der tegnes en sikringsordning for alle skadedyr, men det er ud fra individuelle afvejninger.

Er det en garanti mod skadedyrsangreb?

Nej, en sådan eksisterer ikke. Det er en 95% nedsættelse af risikoen for at få skadedyrsangreb.

Hvad nu hvis angrebet så sker, hvad koster det?

Det koster selvrisikoen, som er angivet i den individuelle kontrakt.

Kan jeg få en kontrakt at se?

Nej, da der aldrig er to ens kunder, laver vi altid en individuel kontrakt tilpasset dine behov, og først efter vi har beset dine bygninger.

Kan I holde skadedyrsangreb hemmeligt?

Ja, hvis det er i overensstemmelse med dansk lovgivning. Dvs. et hvepseangreb skal vi ikke afrapportere, men rotter skal vi altid indberette til kommunalbestyrelsen som i tilfælde af fødevarevirksomheder informerer sundhedsmyndighederne.

 

Copyright © 2010 Rudersdal Skadedyrsbekæmpelse