Bier

 

Honningbier kan bo i huse ligesom murbier og humlebier. Bier skader ikke ens hus, heller ikke murbier. Ofte tror folk at murbier fjerner fugerne fra husene, det gør de ikke, de udnytter blot hullerne i gammelt murværk, og der hvor der er mange huller vil der naturligvis være større chance for at finde murbier. Bien er et nyttedyr og hvis boet sidder i passende afstand fra hvor man færdes er det ikke nødvendigt at bekæmpe det. Er det til gene kan man bekæmpe på samme måde som med hvepse.

Humlebien er ligesom andre bi arter et nyttedyr som ikke gør skade på boligen. Den er meget fredelig og derfor tror mange fejlagtigt at den ikke kan stikke – det kan den. Den skal blot provokeres meget kraftigt før den gør det. Derfor er det normalt sjældent man bekæmper humlebiboer. Humlebien kan bekæmpes på samme måde som bier og hvepse.

Nedenfor ses en jordbi på en terrasse i Lyngby. De fleste ville nok forveksle den lille jordhøj med et myrebo.

Jordbi

 

 

Copyright © 2010-2011 Rudersdal Skadedyrsbekæmpelse