Mår

Mår

 

En voksen husmår (Martes foina) måler totalt 70cm, hvoraf halen udgør de 25cm.  Måren er et rovdyr, som i naturen lever af æg, fugle, mus og lignende. En vild mår lever ofte i forladte reder fra store fugle, og den får et kuld unger om foråret i marts april måned, efter parringen har fundet sted om sommeren. Måren kan dog gøre skade ved at flytte ind i huse, fortrinsvis fordi de graver i isoleringen men også ved at tage fuglekadavre med ind på loftet.

 

Kendetegn på mår

 

Kendetegn på en mår er typisk støj og kradsen på loftet. Grundet mårens størrelse kan støjen være ret voldsom. På loftet vil man ofte se huller i isoleringen eller opreven isolering. Mårens ekskrementer er ca. 10cm lange, 2cm tykke og snoede. Ofte efterlader måren også dele fra fuglekadavre på loftet såsom fjer. Måren gnaver ikke, så høres der kraftige gnavelyde, er der tale om rotter. I så tilfælde skal kommunen straks underrettes, så en bekæmpelse kan blive sat i gang.

 

Bekæmpelse af mår

 

Man kan selv bekæmpe mår. Måren hader støj og hjortetakolie. Derfor vil en mulighed være at stille en højtaler på loftet med varierende musik samt at spraye med hjortetakolie. Man kan også fange måren. Måden det gøres på er i en fælde, hvor den lokkes i vha. æg. Fælden skal tilses to gange om dagen, og er der en mår, skal den slås ihjel på en dyreetisk korrekt måde f. eks. ved skydning. Man må kun bekæmpe måren (fange den med fælde) mellem 1/9 og 31/1. Undtagelsen er, hvis den er inde i en bolig eller er under 25 meter fra en bolig. Rudersdal Skadedyrsbekæmpelse kan være behjælpelig med at fange og aflive måren på en dyreetisk forsvarlig måde.

 

 

 

Copyright © 2010 Rudersdal Skadedyrsbekæmpelse