Forside Skadedyr Mosegris
Mosegrisen

Mosegris

 

Mosegrisen, også kaldet vandrotten, lever et forholdsvis kort, men produktivt liv.

Normalt bliver mosegrisen, der i virkeligheden er i familie med markmusen og ikke rotten, kun op til halvandet år gammel, men da den bliver kønsmoden allerede efter to måneder, kan den nå at formere sig kraftigt i løbet af sit korte liv. På en enkelt sommer kan den normalt få cirka 20 unger, og dermed op til 30 unger i løbet af sit liv.

Mosegrisen er, modsat muldvarpen, ikke en kødæder og lever udelukkende af planter. Til gengæld spiser den næsten alt hvad den kan finde under jorden, herunder rødder, løb og jordfrugter som gulerødder, kartofler, jordskokker og lignende. Fra maj til september måned bevæger mosegrisen sig gerne op over jorden for at finde føde, mens den i vinterhalvåret hovedsageligt holder sig under jorden.

Mosegrisens skader

Særligt træer og buske er sårbare over for mosegrise, og derfor er det nødvendigt at bekæmpe dem. Ofte bevæger mosegrise sig over et større område. Derfor kan man opleve, at der allerede dagen efter en udryddelse er foretaget på grunden, dukker nye mosegrise op fra en nabogrund. Det er altså en god ide at tale med naboer, og høre om de også har problemer, med henblik på at få foretaget en fælles bekæmpelse.

Tegn på mosegriseMosegris under jorden spiser gullerod

  • Hvis løb begynder at flytte sig i haven
  • Hvis dine rodfrugter bliver spist under jorden
  • Hvis du har huller i plænen og barken på dine træer bliver spist i jordhøjde
  • Hvis træer og planter pludselig går ud uden andre årsager
  • Hvis der er lufthuller mellem gamle muldvarpeskud

Særligt æbletræets bark er noget mosegrisen kan lide, men også bark fra andre frugttræer passer den godt.

Bekæmpelse af mosegrise

Mosegrise kan  bekæmpes med phosphorbrinte. Det er en giftgas som trænger ned i jorden til dyrene og efter 4 til 6 timer er de døde. Nogle gange murer de sig inde og andre gange kommer de op til overfladen. Dyrene er ikke giftige og vil derfor som oftest blive taget af ræven, en kat, rovfugl eller lignende.

Brugen af phosphorbrinte kræver tilladelse, hvilket Rudersdal skadedyrsbekæmpelse naturligvis har, og kan udlægges når jordtemperaturen er over 5 grader varm.

Mosegrise og muldvarpe kan fanges med saks. Dette kræver snilde og øvelse, og må gøres af alle personer og virker i øvrigt på alle årstider.

Alternative metoder

Der findes flere alternative metoder, herunder

  • Udlægning af carbid - metoden er ikke særlig effektiv
  • Udstødningsgas fra en bil - metoden er ikke særlig effektiv, og kræver særdeles tætte slanger m.m.
  • Opfyldning af vand i gangsystem - mosegrisene undslipper med sikkerhed, og det koster flere kubikmeter vand.
  • Opstilling af et lydapparat, som generer mosegrise - det sidstnævnte her er 100% fup & svindel! Der er studier, som viser absolut ingen effekt - brug hellere pengene til noget andet.

Spørgsmål & svar

Hvor længe holder en bekæmpelse (starter det hele forfra næste år)?

Mosegrise kan dukke op igen. Med gasning slår man med garanti dem ihjel, der er i jorden, hvor gassen lægges ud, men hvis naboen er en skov, hvor de lever, kan der hurtigt komme nogen tilbage. Bedst er det derfor, hvis man kan slå sig flere husstande sammen og lave en fælles bekæmpelse.

Er der nogen risiko for kæledyr og børn efterfølgende i området?
Ja, ved udlægning af gas må børn og dyr ikke grave i jorden 48 timer efter udlægningen. Derefter er gassen neutraliseret og omdannet til gødning.

Skal man være hjemme, når bekæmpelsen foregår?
Man ikke behøver at være hjemme. Det er dog nødvendigt at give en nøjagtig beskrivelse af problemet  – det udendørs kan vi sagtens selv klare.

 

 

Copyright © 2010 Rudersdal Skadedyrsbekæmpelse