Myrer

 

Myrer bor normalt ude i haven eller i skoven, og er derfor ikke til større gene. Almindeligvis er det den sorte havemyrer vi har besøg af, og i mindre omfang er den ganske uskadelig. Dog kan myrerne optræde i meget store kolonier eller indendørs, og i disse tilfælde vil det kræve bekæmpelse.

Sort havemyre

Den sorte havemyre (Lasius niger) kendes på at den sort til brunlig, er 3 til 9 mm lang, og ses ofte i naturen hvor den skubber små bunker af sand og grus op, både udendørs og indendørs typisk mellem fliser og langs paneler. Den sorte havemyrer spiser bladlus ekskrementer og små insekter i naturen, medens den indendørs spiser alt der er sødt.

Et myrebo går mange meter ned i jorden og derfor er det ofte ikke nok med myrepulver. I stedet kan man benytte et myre udvandingsmiddel til udendørs brug som trænger langt ned i jorden.

 

Indendørs kan en myrelokkedåse nogle gange være nok, vist der er tale om et lille ubetydeligt angreb af den sorte havemyre.

Anderledes ser det ud hvis der er tale om faraomyren (Monomorium pharaonis L.). Faromyren lever af proteiner og optræder ofte indendørs i på hospitaler, hos bagere, slagtere, købmænd og lignende hvor den kan finde fødevarer at spise. Faraomyren er ganske lille 2 til 2,5 mm lys gullig til rødbrun. Den kan godt lide varme (27 – 30°C) og fortrækker derfor at bo i nærheden af et varmeanlæg, varmerør og lignende i små mørke hulrum.

 

Bekæmpelse af faraomyren kan være en krævende sag som kræve at man først kortlægger hvor myrerne befinder sig og efterfølgende udlægger myrepaste i kombination med langtidsvirkende indendørs myregift.

 

Af andre myrer arter er der:

Orange myre

Orange myren (Lasius fuliginosus) som er nært beslægtet med den sorte havemyrer. Den farve er skinnende sort. Den bor ofte i gamle træstubbe og derfor normalt heller ikke til gene. Eneste undtagelse er trægulve som i forbindelse med fugt kan have et orange myrebo. Her er det særligt uheldigt at den orange myre skaber ideelle betingelser for visse arter af træsvampe. Har man mørkfarvning på dele af sine trægulve bør man undersøge problemet nærmere.

 

Gul myren (dækker over flere nært beslægtet arter) som er op til 5,5 mm lang og har en gullig farve. Den lever under jorden og kommer sjældent op, og er derfor også sjældent til nogen gene. Dog kan den ligesom orange myren ødelægge træ oftest i forbindelse med fugtige gulve i sommerhuse. Har man mørkfarvning på dele af sine trægulve bør man undersøge problemet nærmere.

Herkules myre

Herkules myren (Camponotus herculeanus) er Danmarks største myreart. Den bor i nåleskov og findes udelukkende på Nordsjælland og i Nordjylland. Den er 5 til 14 mm lang. Herkules myren lever fortrinsvis om natten og er derfor svær at få øjepå. Den laver rede i fortrinsvis fyrretræ, og derfor kan et angreb af herkules myrer være ganske alvorligt i det at f. eks. Gulvkonstruktionen på et sommerhus kan blive fuldstændig ødelagt af disse myrer. Derfor bør man ved mistanke kontakte både forsikringsselvskab samt skadedyrsbekæmperen. Som ovenfor gælder det at har man mørkfarvning på dele af sine trægulve bør man undersøge problemet nærmere.

 

 

 

Copyright © 2010 Rudersdal Skadedyrsbekæmpelse