Forside Skadedyrsguiden
Skadedyrsguiden

Skadedyrsguiden henvender sig primært til private personer som har mistanke om et uønsket skadedyr, og som ønsker på egen hånd at undersøge sagen nærmere. Selv med en god skadedyrsguide, kan det nogle gange kan være svært at afgøre præcist hvilket skadedyr man har. Indtil 1. maj 2010 kunne man kontakt det tidligere statens skadedyrslaboratorium, men denne mulighed eksisterer desværre ikke mere, da de har lukket for alle henvendelser. Derfor må man i tvivls tilfælde rådføre sig med en professionel skadedyrsbekæmper.

Skadedyrsguiden omhandler kun dyr der optræder som skadedyr, f.eks. er sandkakerlakker og skovmus ikke omfattet da de ikke normalt anses som skadedyr.

 

I haven

I haven er der normalt 3 typer af skadedyr. Muldvarp, mosegris, rotter og mus. Hvis man har rotter eller mistanke om rotter skal man omgående kontakte kommunen som så sørger for bekæmpelsen. Har man mosegris eller muldvarp må man selv stå for bekæmpelse.

 • Hvis der er muldskud i jorden f. eks. på ens plæne er det muldvarp eller mosegris.
 • Hvis der ikke er nogen lufthuller mellem muldskudene er der tale om en muldvarp.
 • Hvis der er lufthuller på 5 til 8cm mellem skudene er det en mosegris. Af andre tegn på mosegris er:
  • Løg som flytter sig (tulipanerne står lige pludselig midt på græsplænen).
  • Omkring lufthullerne er vegetationen gnavet af.
  • Træer får spist deres bark i jordhøjde, især frugttræer og i særdeleshed æbletræer.
  • Buske og træer mister pludselig hele rodnettet der er spist op af mosegrisen.
  • Rodfrugter i grønsagshaven bliver spist under jorden.
 • Der er huller i jorden med en diameter på 5 til 8 cm og ingen muldskud. Det kan være tegn på både rotter og mosegrise.
  • Hvis jorden er meget blød behøver mosegrisen ikke at lave muldskud. Hvis nogle af mosegris indikationerne ovenfor er opfyldt er det en mosegris.
  • Hvis hullet er op ad soklen på huset, eller i nærheden af et kloakafløb er det en rotte.

På loftet

På loftet kan forekomme 3 typer af skadedyr. Mus, mår & rotter. Duer betragtes også som et skadedyr på loftet, men dem kan man ikke undgå at lægge mærke til, så derfor koncentrerer skadedyrsguiden sig om de mest normale dyr som man ikke nødvendigvis ser.

Hører man kraftig støj fra loftet kan det være enten en mår eller rotter.

 • Hvis der er tale om rotter skal en af følgende betingelser være opfyldt
  • Det stinker markant af svinestald og kloak
  • Der er kraftige gnavelyde
  • Der er skrigen og hvinen
  • Kan man finde ekskrementer så er de gerne samlet på små områder og ca. 2cm lange og 6mm tykke

 

 • Hvis der er tale om en mår er der normalt nogle af følgende indikationer
  • Isoleringen er revet op der hvor måren går ned
  • Der kan ofte være fugle kadavere eller dele af fuglekadavere
  • Kan man være så heldig at fide en lort er den 8 til 10 cm lang og snoet
  • Hvis man støjer vil måren normalt fortrække, de hader støj

 

 • En mus er meget mere rolig end rotter og mår. Et sikkert kendetegn er muselorten som er ca. 5mm lang og gerne spredt over det hele.
  • Sæt en musefælde op på loftet og fang en mus i den for 100% identifikation.

 

Stik og bid på kroppen

Stik på kroppen kommer som regel om natten, og her skelner man mellem stik som kommer på blottet hud. Dvs. på bare arme, hals, hoved, hænder, ben og fødder. Har man mærker som kan variere fra små myggestik til flere cm lange myggestiks agtige er der tale om væggelus. Man skal dog ikke tro at alle myggestik er væggelus bid. Er man i tvivl kan man gennemgå sengeområdet omkring hovedgærdet, se efter blodfyldte væggelus og deres ekskrementer. Væggelusene kan være hjembragt fra f. eks. en nylig overstået rejse.

Stik på hud under tøj og dyne skyldes næsten altid lopper. Her kan der være tale om fuglelopper, hundelopper og især katte lopper. Biddene kommer ofte på underben ved sokke kanten, og sidder ofte i serie. Som regel er det fordi der har været en kat i huset for nyligt med kattelopper.

Kravlende insekter med følehorn som kun kommer frem efter mørkets frembrud

Er der kravlende insekter som kommer frem efter mørkets frembrud og som har følehorn er det med garanti kakerlakker. Herhjemme er der fire arter som betragtes som skadedyrskakerlakker. Nedenfor kan man se hvordan man kan skelne mellem arterne.

 • Kakerlakken er 10 til 15mm lang
  • Kendetegn for Tysk kakerlak
   • Kakerlakken opholder sig i et fugtigt rum som f. eks. et køkken
   • Kakerlakken er gulbrun og har to mørke striber på brystskjoldet
   • Den optræder i folk
  • Kendetegn for Brunstribet kakerlak
   • Den er gulbrun med to lyse bånd over ryggen
   • Den er fundet spredt
   • Den er lyn hurtig
   • Den er fundet højt oppe
   • Den sidder og varmer sig op af radiator, tv eller andet som afgiver varme
   • Der er tørt i rummet hvor den er fundet
 • Kakerlakken er over 28mm lang
  • Kendetegn for orientalsk kakerlak
   • Den er sort
   • Den kan findes udenfor og i uopvarmede rum
  • Kendetegn for Amerikansk kakerlak
   • Den har en rødbrun skinnende farve
   • Den lever i kældre, afløb, rørgennemføringer
   • Den er meget stor, op til 40mm lang
   • Den kræver meget høje temperaturer

Flyvende insekter

Udover fluer, hvepse og bier, som de fleste kender godt, er det typisk møl man kan have som et indvendigt flyvende insekt. Møl kan udover at være irriterende også lave skader på tøj, læder,papir og fødevare og derfor er der god grund til at bekæmpe dem. Møl sidder typisk på mørke steder oppe under loftet, og bliver typisk først rigtigt aktive hen under aftentide.

For at kunne bekæmpe møl effektivt er det meget vigtigt at vide hvilken type af møl man har.

 • Der er møl i luften og huller i tekstiler, uld og pelsværk (er der fugtigt kan frømøl angribe uldne tekstiler)
  • Kendetegn for klædemøl
   • Der er huller i tøj, pelsværk og tekstiler
   • Der er et spin på tekstilerne som sidder fast
   • Møllet er skinnende gyldent, har ingen markeringer og er ca. 5 til 7mm langt
   • Larverne er hvid-creme med brunt hoved og er ca. 6 til 9mm lange.
  • Kendetegn for pelsmøl
   • Der er huller i tøj, pelsværk og tekstiler
   • Der er spin på tekstilerne som er løst
   • Møllet er grå-brunt  og er ca. 5 til 7mm langt
   • Forvingerne har 3 mørke pletter
   • Larverne er 6 til 9mm lange og har farve efter de tekstiler de æder
 • Der er møl i luften og ingen huller i tekstiler
  • Kendetegn for frømøl
   • Frømøl kan nogle gange spise uldne tekstiler og tæpper, men det kræver at de er fugtige!
   • Frømøl kan spise alt inkl. bogbind, men som regel fortrækker de fødevarer gryn, nødder, mel, musli osv.
   • Frømøl kræver høj fugtighed
   • Møllet er ensfarvet broncegult, ca. 15mm langt
   • Forvingerne har tydelige mørke pletter
   • Larverne er hvidlige med mørkebrunt hoved og ca. 20mm lange
  • Kendetegn for tofarvet frømøl
   • Tofarvet frømøl spiser især mandler men også gryn, nødder, mel, musli, rosiner osv.
   • Tofarvet frmøl er ca. 10mm langt, den forreste 1/3 af vingerne er grå, medens de bagerste 2/3 er glinsende kobberrøde
   • Larverne er gul-hvide med mørkebrunt hoved og er ca. 12-13 mm lange
   • Tofarvet frømøl tilsmudser fødevarer med et hvidligt spin
  • Kendetegn for melmøl
   • Melmøl er bly gråt, ca. 20-22 mm langt, det har mørke pletter og zigzag tværlinier på forvingerne
   • Larverne spilser mel og andre grynede fødevare
   • Mel, klid, gryn og lignende bliver på grund af spinderiet klumpede og får en gråbrun farve samt en ubehagelig lugt.
   • Larverne kan være enten hvide, lyserøde eller lysegrønne og er ca. 15-19 mm lange
   • Tofarvet frømøl tilsmudser fødevarer med et hvidligt spin

 

Huller i tekstiler

Hvis man har huller i tekstiler og der især ved aftenstid ikke er møl i luften kan det være andre insekter kan hullerne skyldes

 • Sølvkræ (også kaldet sølvfisk)
  • Kendetegn for Sølvkræ
   • Der er fugtigt
   • Der bliver også spist papir hvis det er tilstede
   • Sølvkræ er ca. 10mm langt og sølvfarvet
   • De kan ikke klatre på lodrette sider og bliver ofte ganget i skåle, badekar og lignende
 • Tæppebiller
  • Kendetegn for tæppebillen
   • Man ser ofte ikke billen eller larven, kun huller i tekstiler og tomme brune larvehuder
   • Hvis billerne ses er det typisk om foråret og på sensommeren
   • Tæppebillen er 3 til 4mm lang, og ligner en lille mariehøne uden en blank overflade men med tegninger af sort gullige skæl.
   • Larven er op til 5mm lange gulbrune med brunlige hår
   • Larverne spiser ren uld
   • Larven har en karakteristisk hårdusk i den ene ende af spydhår som de kan rejse i en roset hvis de føler sig truet
 • Pelsklannere
  • Kendetegn for pelsklanner
   • Bilen er ca. 5mm lang, ensfarvet sort med to hvide plette midt på dækvingerne
   • Larverne er op til 10mm lange, brun og lådden
   • Larverne spiser bl.a. uld, silke, skind, pelsværk
   • Larven har en karakteristisk penselformet hårdusk i den ene ende

 

Bier, hvepse og humlebier

Bier, hvepse og humlebier er lette at kende fra hinanden. Hulmebien er stor, ulden og tung, hvepsen har en hvepsetajle som bien ikke har. Hvepsen er det eneste af de tre som er et skadedyr, og kun delvist. De kan alle tre stikke, dog er hvepse langt de mest aggresive. Bier stikker kun meget sjældent, og humlebier skal man decideret mishandle før de stikker. Derfor skal man som udgangspunkt aldrig bekæmpe humlebier, og kun meget sjældent bier hvor i mod hvepse ofte skal bekæmpes.

Der findes 7 arter af hvepse i Danmark, de er normalt 12 til 14mm lange, dog findes der en enkelt art, Stor Gedehams (Vespa crabro) som er ca. 25mm lang. Har man en af de 6 små arter og er man ikke allergisk overfor hvepsestik kan man godt forsøge sig med selv at fjerne hvepse boet sent om aftenen når hvepsene er gået til ro. I det tilfælde man har Stor Gedehams bør man overlade det til en professionel skadedyrsbekæmper.

 

 

 

Copyright © 2010 Rudersdal Skadedyrsbekæmpelse