Kontakt os på info@rdsb.dk eller ring på 2966 4852

myrer topfoto

Skadedyrsguiden henvender sig primært til private personer som har mistanke om et uønsket skadedyr, og som ønsker på egen hånd at undersøge sagen nærmere.
Det kan være svært at afgøre præcist hvilket skadedyr man har.
Skadedyrsguiden omhandler kun dyr der optræder som skadedyr, f.eks. er sandkakerlakker og skovmus ikke omfattet da de ikke normalt anses som skadedyr.
Så kontakt os ved tvivlstilfælde.

I haven
I haven er der normalt 3 typer af skadedyr: Muldvarp, mosegris, rotter og mus.
Hvis man har rotter eller mistanke om rotter skal man omgående kontakte kommunen som så sørger for bekæmpelsen.
Har man mosegris eller muldvarp må man selv stå for bekæmpelse.
Hvis der er muldskud i jorden f. eks. på ens plæne er det muldvarp eller mosegris.
Hvis der ikke er nogen lufthuller mellem muldskuddene er der tale om en muldvarp.
Hvis der er lufthuller på 5 til 8 cm mellem skuddene er det en mosegris.

Af andre tegn på mosegris er:
Løg som flytter sig (tulipanerne står lige pludselig midt på græsplænen).
Omkring lufthullerne er vegetationen gnavet af.
Træer får spist deres bark i jordhøjde, især frugttræer og i særdeleshed æbletræer.
Buske og træer mister pludselig hele rodnettet der er spist op af mosegrisen.
Rodfrugter i grønsagshaven bliver spist under jorden.

Der er huller i jorden med en diameter på 5 til 8 cm og ingen muldskud. Det kan være tegn på både rotter og mosegrise.
Hvis jorden er meget blød behøver mosegrisen ikke at lave muldskud.
Hvis nogle af mosegris indikationerne ovenfor er opfyldt er det en mosegris.
Hvis hullet er op ad soklen på huset, eller i nærheden af et kloakafløb er det en rotte.

På loftet
På loftet kan forekomme 3 typer af skadedyr: Mus, mår og rotter.
Duer betragtes også som et skadedyr på loftet, men dem kan man ikke undgå at lægge mærke til, så derfor koncentrerer skadedyrsguiden sig om de mest normale dyr, som man ikke nødvendigvis ser.
Hører man kraftig støj fra loftet kan det være enten en mår eller rotter.

Hvis der er tale om rotter skal en af følgende betingelser være opfyldt:
Det stinker markant af svinestald og kloak
Der er kraftige gnavelyde
Der er skrigen og hvinen

Kan man finde ekskrementer så er de gerne samlet på små områder og ca. 2 cm lange og 6 mm tykke
Hvis der er tale om en mår er der normalt nogle af følgende indikationer:
Isoleringen er revet op der hvor måren går ned
Der kan ofte være fugle kadavere eller dele af fuglekadavere
Kan man være så heldig at finde en lort er den 8 til 10 cm lang og snoet

En mus er meget mere rolig end rotter og mår.
Et sikkert kendetegn er muselorten som er ca. 5 mm lang og gerne spredt over det hele.
Sæt en musefælde op på loftet og fang en mus i den for 100% identifikation.

Stik og bid på kroppen
Stik på kroppen kommer som regel om natten, og her skelner man mellem stik som kommer på blottet hud. Dvs. på bare arme, hals, hoved, hænder, ben og fødder.
Har man mærker som kan variere fra små myggestik til flere cm lange myggestiksagtige er der tale om væggelus.
Man skal dog ikke tro at alle myggestik er væggelus bid. Er man i tvivl kan man gennemgå sengeområdet omkring hovedgærdet, se efter blodfyldte væggelus og deres ekskrementer. Væggelusene kan være hjembragt fra f. eks. en nylig overstået rejse.
Stik på hud under tøj og dyne skyldes næsten altid lopper. Her kan der være tale om fuglelopper, hundelopper og især katte lopper. Biddene kommer ofte på underben ved sokke kanten, og sidder ofte i serie. Som regel er det fordi der har været en kat i huset for nyligt med kattelopper.

Kravlende insekter med følehorn som kun kommer frem efter mørkets frembrud
Er der kravlende insekter som kommer frem efter mørkets frembrud og som har følehorn er det med garanti kakerlakker. Herhjemme er der fire arter som betragtes som skadedyrskakerlakker. Nedenfor kan man se hvordan man kan skelne mellem arterne.

Kendetegn for Tysk kakerlak
Kakerlakken opholder sig i et fugtigt rum som f. eks. et køkken
Kakerlakken er gulbrun og har to mørke striber på brystskjoldet
Den optræder i folk
Kakerlakken er 10 til 15 mm lang

Kendetegn for orientalsk kakerlak
Den er sort
Den kan findes udenfor og i uopvarmede rum

Kendetegn for Amerikansk kakerlak
Den har en rødbrun skinnende farve
Den lever i kældre, afløb, rørgennemføringer
Den er meget stor, op til 40 mm lang
Den kræver meget høje temperaturer

 

Flyvende insekter
Udover fluer, hvepse og bier, som de fleste kender godt, er det typisk møl man kan have som et indvendigt flyvende insekt. Møl kan udover, at være irriterende også lave skader på tøj, læder, papir og fødevare og derfor er der god grund til at bekæmpe dem.
Møl sidder typisk på mørke steder oppe under loftet, og bliver typisk først rigtigt aktive hen under aften tide.
For at kunne bekæmpe møl effektivt er det meget vigtigt at vide hvilken type af møl man har.
Der er møl i luften og huller i tekstiler, uld og pelsværk (er der fugtigt kan frømøl angribe uldne tekstiler).

Kendetegn for klædemøl
Der er huller i tøj, pelsværk og tekstiler
Der er et spin på tekstilerne som sidder fast
Møllet er skinnende gyldent, har ingen markeringer og er ca. 5 til 7 mm langt
Larverne er hvid-creme med brunt hoved og er ca. 6 til 9 mm lange.

Kendetegn for pelsmøl
Der er huller i tøj, pelsværk og tekstiler
Der er spin på tekstilerne som er løst
Møllet er grå-brunt og er ca. 5 til 7 mm langt
Forvingerne har 3 mørke pletter
Larverne er 6 til 9 mm lange og har farve efter de tekstiler de æder
Der er møl i luften og ingen huller i tekstiler

Kendetegn for frømøl
Frømøl kan nogle gange spise uldne tekstiler og tæpper, men det kræver at de er fugtige!
Frømøl kan spise alt inkl. bogbind, men som regel fortrækker de fødevarer gryn, nødder, mel, musli osv.
Frømøl kræver høj fugtighed
Møllet er ensfarvet broncegult, ca. 15 mm langt
Forvingerne har tydelige mørke pletter
Larverne er hvidlige med mørkebrunt hoved og ca. 20 mm lange

Kendetegn for tofarvet frømøl
Tofarvet frømøl spiser især mandler men også gryn, nødder, mel, musli, rosiner osv.
Tofarvet frmøl er ca. 10 mm langt, den forreste 1/3 af vingerne er grå, medens de bagerste 2/3 er glinsende kobberrøde
Larverne er gul-hvide med mørkebrunt hoved og er ca. 12-13 mm lange
Tofarvet frømøl tilsmudser fødevarer med et hvidligt spin
Tofarvet frømøl tilsmudser fødevarer med et hvidligt spin

Kendetegn for melmøl
Melmøl er bly gråt, ca. 20-22 mm langt, det har mørke pletter og zigzag tværlinier på forvingerne
Larverne spilser mel og andre grynede fødevare
Mel, klid, gryn og lignende bliver på grund af spinderiet klumpede og får en gråbrun farve samt en ubehagelig lugt.
Larverne kan være enten hvide, lyserøde eller lysegrønne og er ca. 15-19 mm lange

Huller i tekstiler
Hvis man har huller i tekstiler og der især ved aftenstid ikke er møl i luften kan det være andre insekter kan hullerne skyldes

Sølvkræ (også kaldet sølvfisk)
Kendetegn for Sølvkræ:
Der er fugtigt
Der bliver også spist papir hvis det er tilstede
Sølvkræ er ca. 10 mm langt og sølvfarvet
De kan ikke klatre på lodrette sider og bliver ofte fanget i skåle, badekar og lignende

Tæppebiller
Kendetegn for tæppebillen:
Man ser ofte ikke billen eller larven, kun huller i tekstiler og tomme brune larvehuder
Hvis billerne ses er det typisk om foråret og på sensommeren
Tæppebillen er 3 til 4 mm lang, og ligner en lille mariehøne uden en blank overflade men med tegninger af sort gullige skæl.
Larven er op til 5 mm lange gulbrune med brunlige hår
Larverne spiser ren uld
Larven har en karakteristisk hårdusk i den ene ende af spydhår som de kan rejse i en roset hvis de føler sig truet

Pelsklannere
Kendetegn for pelsklanner:
Billen er ca. 5 mm lang, ensfarvet sort med to hvide plette midt på dækvingerne
Larverne er op til 10 mm lange, brun og låden
Larverne spiser bl.a. uld, silke, skind, pelsværk
Larven har en karakteristisk penselformet hårdusk i den ene ende

 

Bier, hvepse og humlebier
Bier, hvepse og humlebier er lette at kende fra hinanden. Hulmebien er stor, ulden og tung, hvepsen har en hvepsetajle som bien ikke har.
Hvepsen er det eneste af de tre som er et skadedyr, og kun delvist.
De kan alle tre stikke, dog er hvepse langt de mest aggressive. Bier stikker kun meget sjældent, og humlebier skal man decideret mishandle før de stikker.
Derfor skal man som udgangspunkt aldrig bekæmpe humlebier, og kun meget sjældent bier hvorimod hvepse ofte skal bekæmpes.
Der findes 7 arter af hvepse i Danmark, de er normalt 12 til 14 mm lange, dog findes der en enkelt art, Stor Gedehams (Vespa crabro) som er ca. 25 mm lang.
I det tilfælde man har Stor Gedehams (dog kunne denne type) bør man overlade det til en professionel skadedyrsbekæmper.

 

luft

Skriv til os...

Skriv venligst dit navn...
Skriv venligst dit telefon-nr.
Skriv venligst din email-adresse...
Invalid Input

luft

NYHEDER

SKADEDYRSGUIDEN

BEKÆMPELSE

SIKRING

FIRMAPROFIL