Kontakt os på info@rdsb.dk eller ring på 2966 4852

Rotter har en helt speciel status som skadedyr, idet rotten kan forsage store materielle skader, ligesom den overfører et hav af sygdomme til mennesker, som man i værste tilfælde kan dø af.
Det er derfor af yderste vigtighed, at rotter bekæmpes korrekt.
Derfor skal man også være i besiddelse af en rotte autorisation for at forestå bekæmpelsen af rotter.
Sådan en har Rudersdal Skadedyrsbekæmpelse naturligvis.

Hvis man ser en rotte eller tegn på rotter
Ser man en rotte har man pligt til at meddele det til kommunen, som så iværksætter bekæmpelse uden omkostninger.
Ønsker man en forbyggende ordning, skal man kontakte et skadedyrsbekæmpelsesfirma, som kan lave en sikringsordning mod rotter samt andre skadedyr.
Derved opnår man en god sikkerhed mod at få uindbudte rotter.
Disse sikringsordninger henvender sig dog normalt til erhvervsdrivende.

rotte brunRotte arter
Der er to arter af rotter. Den brune rotte (Rattus norvegicus), som er den vi har i Danmark, og så den sorte rotte (Rattus rattus). Den sorte rotte er udryddet i Danmark, på nær to syddanske kornlagre, så det er altså den brune rotte, vi typisk har herhjemme.
Den sorte rotte, også kaldet husrotten, møder man sydpå under ferier, hvor den kan anrette lige så stor skade, som den brune rotte gør i Danmark.
Til forskel fra den brune rotte lever den sorte rotte ikke under jorden men i træer, høje bygninger og lignende.
Den brune rotte lever oprindeligt i jorden, og derfor kan de leve fint i jordhuller.
I Danmark bor de i kloakkerne, hvor de lever af vores affald.
Problemet opstår, når der sker et brud på en kloakledning. I så tilfælde har rotterne fri udgang til enten jordoverfladen eller huse / bygninger.
Er rotterne først inde, skal der laves en røgprøvning af kloaksystemet og muligvis yderligere en tv-inspektion af rørsystemet, så hullet kan lokaliseres og udbedres.
Ellers kommer man ikke rotterne til livs.
Samtidig begynder man at bekæmpe rotterne med fælder.
Disse opstilles af en autoriseret person/firma og røgtes også af disse.
Man benytter ikke gift, da rotterne derved ligger og rådner under gulvet eller på loftet, hvilket giver en meget kvalmende lugt.
Er rotterne udendørs, kan de bekæmpes med gift vha. giftstationer eller på åbne arealer vha. trædegift, som blæses ned i gangene.

Tegn på rotter
Hvis man ser huller i jorden som er ca. 5 til 8 cm i diameter, og typisk op ad sokkelen af huset, er det næsten med garanti rotter.
Mosegrise laver samme størrelse huller, men så har de normalt afbidt vegetationen omkring hullet. Yderligere går især frugttræer ud ligesom løg flytter sig.
Rotter kan også være inden i bygninger, typisk på loftet.
Rotter klatrer godt og kan snildt komme op via begroning på vægge, hvis de har adgang til et nedløbsrør eller lignende.
I disse tilfælde vil man høre kraftige gnavelyde, kraftig støj samt hvinen.
Forekommer disse tre ting samtidig, er det med garanti rotter. Støj på loftet kan også komme fra mus og mår, men hvis det er mus eller mår, hører man hverken kraftige gnavelyde eller hvinen.
Ekskrementerne fra rotter er i modsætning til mus samlet nogle enkelte steder. Ekskrementerne fra rotten er spidse i den ene ende og dubbe i den anden og måler små 2 cm i længden, hvor imod museekskrementer måler ca. ½ cm i længden, og de er som regel fordelt overalt, hvor musene har været.
Lugten af rotter er også karakteristisk. Det lugter som en mellemting mellem kloak og svinestald, en stank man ikke lige glemmer.
Har man en død gnaver og er i tvivl om det er rotteunger eller en halsbåndsmus, så kig efter et halsbånd omkring halsen. Er det der, er det højst sandsynligt en halsbåndsmus. Ellers kan man kende rotteungen på den skællede hale, som er tyk ved roden samt de forholdsvis store lemmer, fødder og hoved.

rotte sortBekæmpelse af rotter
Indendørs bekæmpes rotter udelukkende vha. fælder.
Mest brugt er smækfælderne, men der kan også benyttes andre former for flerfangstfælder såsom rusefælden.
Fordelen ved den er, at man kan fange flere rotter ad gangen, men den skal til gengæld røgtes min. én gang om dagen, og rotterne skal aflives vha. skydning.
De må ikke druknes eller sultes og tørstes til døde.
Udendørs bekæmpes rotter bedst vha. gift. Normalt benytter man giftdepoter, som rotter kan spise af. Fire til fem dage efter indtagelse dør rotterne af giften.
Er man på åbent land, kan man blæse trædegift ned i gangene, hvorved rotterne kommer til at indtage det, når de plejer deres pels og slikker poterne. Ligeledes dør rotterne fire til fem dage efter de har været i kontakt med giften.

Sikringsordning mod rotter
For erhvervsdrivende kan det være en god ide at have en sikringsordning mod rotter. Disse sikringsordninger består af flere elementer, herunder bygningsgennemgang, monitorering af gnaveraktivitet i området og præventiv bekæmpelse vha. gift.
Er man i tvivl bør et skadedyrebekæmpelsesfirma eller kommunen, som står for rottebekæmpelsen, kontaktes.

luft

Skriv til os...

Skriv venligst dit navn...
Skriv venligst dit telefon-nr.
Skriv venligst din email-adresse...
Invalid Input

luft

NYHEDER

SKADEDYRSGUIDEN

BEKÆMPELSE

SIKRING

FIRMAPROFIL